Xây dựng

Trạm Y tế Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM


TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG TRƯỜNG

 

Địa điểm                  : Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM.

Quy mô                   :

Chủ đầu tư              : Trạm y tế Phường Long Trường

Nội dung công việc  : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - Thi công xây dựng công trình.

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by NDP