LIÊN KẾT WEBSITE

 

Thông tin tuyển dụng
  • Kế toán tổng hợp   
    - Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh: đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp - Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê, in sổ kế toán - Làm việc với ngân hàng, các đơn vị quản lý quỹ đầu tư,......

    Ngày đăng: 01/01/2011

Đăng kí tuyển dụng *
*
 (Ngày / Tháng / Năm)


*Vui lòng Upload kích thước file tối đa 3MB.(Đuôi file: .Zip,.Rar,.7zip)

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by VPG